ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง
นัดรับผลก่ีเรียนปีการศึกษา 2560
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ 9.00 เป็นต้นไป
23 พ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครอง
เวลา บ่ายโมงเป็นต้นไป